คุณอยู่ที่นี่

ติว GAT ภาษาอังกฤษ

  • รหัสคอร์ส : T3691
  • ราคา : 3,000 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


   GAT ภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อเตรียมตัวสอบ GAT ,O-NET) ม.5-ม.6 เป็นคอร์สสอนเนื้อหาตอบสนองผู้ที่ต้องการสอบ GAT และสอบ O-NET เนื้อหาครอบคลุมเรื่องสำนวนบทสนทนา ในข้อสอบส่วนบทสนทนา สอนคำศัพท์จาก synonyms และ root (รากศัพท์)เน้นคำศัพท์ที่ยากๆ และการอ่าน passage คำถามในข้อสอบการอ่านทุกประเภท และการเติมคำในประโยค Sentence Completion รวมทั้งหลักการเชื่อมโยง รวมทั้งการทำข้อสอบError Detection ครอบคลุมทุกเนื้อหาในภาษาอังกฤษ GAT 

ครั้งที่ 1 :  - รูปแบบข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ (ล่าสุด)

                - ข้อสอบส่วน vocabulary (คำศัพท์), synonyms , meaning recognition  และ meaning in context

ครั้งที่ 2 : - ข้อสอบส่วน vocabulary

               - ข้อสอบส่วน grammar ในรูปแบบ Error detection

               - agreement of subject and verb, tenses

ครั้งที่ 3 :  - active-passive voice, parallel pattern ,

ครั้งที่ 4 :  - adjective and adverb , connectives

ครั้งที่ 5 : - ข้อสอบส่วน grammar ในรูปแบบ cloze-test

ครั้งที่ 6 :  - ข้อสอบ cloze-test และ writing

ครั้งที่ 7 :  - ข้อสอบส่วน reading (การอ่านบทความ)

ครั้งที่ 8 :  - รูปแบบคำถามในข้อสอบการอ่าน

                - การหา topic, main idea & title question  

                - การหา pronoun reference question

                - การหา detail question

ครั้งที่ 9 : - รูปแบบคำถามในข้อสอบการอ่าน

               - การหา inference question

               - การหา vocabularies-in-context question  ฝึกอ่าน passages

ครั้งที่ 10 : - รูปแบบคำถามในข้อสอบบทสนทนา (conversation)

                       - idioms สำนวน

ครั้งที่ 11 : - รูปแบบคำถามในข้อสอบบทสนทนา

                       - situational expression

ครั้งที่ 12 :  - สรุป grammar เพิ่มเติมในส่วน error

                       - participle, if-clause และ pronoun 

 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน


วิดีโอแนะนำ

 

วิดีโอทดลองเรียน

 

 

 

ผู้สอน


อาจารย์ เบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช (เบนนี่)

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ที่มีสไตล์การสอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เจ้าของสถาบัน A'BENNY
ประสบการณ์การสอน 20 ปี  กับหลักสูตร Turbo Course, Intensive English, Admission I&II, GAT, Vocabulary & Reading
Master Grammar, Fundamental, Basic Grammar & Vocabulary