คุณอยู่ที่นี่

12 Tense A'Benny Academy

  • รหัสคอร์ส : E1121
  • ราคา : 1,700 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


12 TENSE A' Benny Academy

(สอนเนื้อหา + ฝึกทำโจทย์) active-passive voice

Tense   คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา  ที่แสดงให้เราทราบว่า  การกระทำหรือเหตุการ นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด   ซึ่งเรื่อง  tense  นี้เป็นเรื่องสำคัญ  ถ้าเราใช้    tense  ไม่ถูก  เราก็จะสื่อภาษากับเขา ไม่ได้  เพราะในประโยคภาษาอังกฤษนั้นจะอยู่ในรูปของ  tense  เสมอ  ซึ่งต่างกับภาษาไทยที่เราจะมีข้อความบอกว่าาเกิดขึ้นเมื่อใดมาช่วยเสมอ   แต่ภาษาอังกฤษจะใช้รูป  tense  นี้มาเป็นตัวบอก  ดังนี้การศึกษาเรื่อง  tense  จึงเป็นเรื่องจำ เป็น.

รายละเอียด

  • present simple tense , present continuous tense , present perfect tense
  • present perfect continuous tense , past simple tense , past perfect tense , past perfect continuous tense
  • future simple tense , future continuous tense , future perfect tense , future perfect continuous tense
  • active-passive voice 
  • agreement of subjects and verbs  , error detection 
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

 

ผู้สอน


อาจารย์ เบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช (เบนนี่)

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ที่มีสไตล์การสอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เจ้าของสถาบัน A'BENNY
ประสบการณ์การสอน 20 ปี  กับหลักสูตร Turbo Course, Intensive English, Admission I&II, GAT, Vocabulary & Reading
Master Grammar, Fundamental, Basic Grammar & Vocabulary