คุณอยู่ที่นี่

Non-Finite verbs A' Benny

 • รหัสคอร์ส : E1141
 • ราคา : 1,500 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


Non-Finite verbs A' Benny

(gerund, infinitive, participle special verbs of feeling)

คำกริยา (Verbs) เป็นหัวใจสำคัญของประโยคที่จะขาดไปไม่ได้ เพราะนอกจากจะบ่งบอกการกระทำของประธานแล้ว ยังบอกถึงช่วงเวลา ลักษณะการดำเนินต่อเนื่องของการกระทำ ความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของการกระทำ สามารถบอกได้ว่าประธานของประโยคเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ พร้อมทั้งยังสามารถบ่งชี้อารมณ์ความรู้สึกของประธานที่มีต่อการกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆได้อีกด้วย

 • กริยาโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
  • กริยาแท้ (Finite Verbs)
  • กริยาไม่แท้ (Non-finite Verbs)
 • กริยาแท้ (Finite Verbs) คือ คำกริยาหลักที่ทำหน้าที่แสดงอาการของประธาน ต้องผันรูปตามประธาน สามารถอยู่ตามลำพังในส่วนภาคแสดงได้และทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์
 • กริยาไม่แท้ (Non-finite Verbs) คือ กริยาที่ไม่ได้ทำหน้าที่แสดงอาการของประธาน กล่าวคือเป็นคำที่มาจากคำกริยาแต่ไม่ได้ทำหน้าที่กริยาจริงๆ หากแต่ทำหน้าที่อื่นเช่น ทำหน้าที่อย่างคำนาม ทำหน้าที่อย่างคำคุณศัพท์ เป็นต้น ไม่เปลี่ยนรูปตามประธาน และไม่สามารถอยู่ตามลำพังในส่วนภาคแสดงได้ ต้องพึ่งกริยาแท้ของประโยคเสมอ

รายละเอียด

 • gerund , infinitive without to  , infinitive with to
 • exercises , special verbs of feeling
 • participle , participial phrase , error detection
 • error detection  , cloze-test
 • error detection  , cloze-test , post-test 
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

 

ผู้สอน


อาจารย์ เบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช (เบนนี่)

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ที่มีสไตล์การสอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เจ้าของสถาบัน A'BENNY
ประสบการณ์การสอน 20 ปี  กับหลักสูตร Turbo Course, Intensive English, Admission I&II, GAT, Vocabulary & Reading
Master Grammar, Fundamental, Basic Grammar & Vocabulary