คุณอยู่ที่นี่

Reading Comprehension A' Benny

  • รหัสคอร์ส : E1131
  • ราคา : 1,500 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


Reading Comprehension A' Benny

(การอ่านบทความ) และเทนิคทำข้อสอบ Passage

การรู้จักวิธีการอ่านเป็นการเน้นในเรื่องลักษณะการอ่านให้เร็วและสามารถรับรู้และสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านได้ทันที ซึ่งนับว่าวิธีที่ถูกต้องที่จะนำไปใช้ในการทำข้อสอบและการอ่านหนังสือ 

น้องๆจึงควรฝึกฝนใช้วิธีการเหล่านี้ให้เกิดความชำนาญและควรกระทำอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ จึงจะประสบผลสำเร็จค่ะ

รายละเอียด

pronoun reference question , inference question , topic, main idea & title question
vocabularies-in-context question , detail question , tone, mood & attitude question ,  purpose question 
expectation question , reading passages
reading passages

 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

 

ผู้สอน


อาจารย์ เบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช (เบนนี่)

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ที่มีสไตล์การสอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เจ้าของสถาบัน A'BENNY
ประสบการณ์การสอน 20 ปี  กับหลักสูตร Turbo Course, Intensive English, Admission I&II, GAT, Vocabulary & Reading
Master Grammar, Fundamental, Basic Grammar & Vocabulary