คุณอยู่ที่นี่

โต้คลื่นภาษี Online

 • รหัสคอร์ส : BIS02
 • ราคา : 1,500 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 3 ชั่วโมง ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด

 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแบบไหนจะดีกว่า เสียภาษีต่ำกว่า เป็นคำถามยอดฮิตของคนกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ แต่ไม่ใครตอบคำถามนี้ได้ดีเท่าตัวเอง มาค้นหาคำตอบ และเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนลุยธุรกิจกันดีกว่า

ธุรกิจของเรา เราเลือกได้เอง อยากรู้สมัครเลย !

 1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าต้องเสียภาษีหรือไม่
 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
  - บุคคลธรรมดา
  - นิติบุคคล
 3. โครงสร้างการคำนวณภาษีเงินได้ - บุคคลธรรมดา - นิติบุคคล
 4. รูปแบบการทำธุรกิจ, บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล ฯลฯ
 5. ข้อดี ข้อเสีย ของการทำธุรกิจแต่ละประเภท
 6. การตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง
 7. เงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเงินได้ที่ยกเว้นภาษี
 8. ขายสินค้าไปต่างประเทศต้องเสียภาษีไหม (บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล)
 9. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล
 10. ประเภทเงินได้ของบุคคลธรรมดา การหักรายจ่าย สำรับเงินได้แต่ละประเภท
 11. กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาระภาษีระหว่างบุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล
 12. รู้จักและใช้ค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดาให้เต็มสิทธิ์
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน