คุณอยู่ที่นี่

หาเงินล้านสร้างธุรกิจง่ายนิดเดียว

 • รหัสคอร์ส : BIS03
 • ราคา : 1,500 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 3 ชั่วโมง ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด

เงินทุนน้อย ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในการทำธุรกิจ หากเราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน และแรงงาน เพื่อนำมาชำระแทนค่าหุ้นได้ จะทำให้กิจการเติบโต และรองรับการระดมทุนในอนาคตได้

สร้างกิจการให้ดี กำหนดโครงสร้างทุนให้เหมาะสม ระดมทุนได้ชัวร์!

 1. ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดทุนจดทะเบียน
 2. คำนวณหาเงินทุนที่กิจการต้องการ
 3. คำนวณหาเงินลงทุนในสินค้า
 4. การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน หรือเงินกู้ยืมที่เหมาะสม
 5. คำนวณทุนจดทะเบียนที่ต้องการ
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างการลงทุน
  - อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
  - ความเสี่ยงทางการเงิน
  - อำนาจในการควบคุมบริษัท
 7. อยากกู้เงินแต่ก็ไม่ได้ต้องทำยังไง
 8. ผลกระทบจากการจดทะเบียนใหญ่ แต่ใส่เงินน้อย
 9. การชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สิน, แรงงาน และภาษีที่เกี่ยวข้อง
  - การชำระค่าหุ้นด้วยสังหาริมทรัพย์
  - การชำระค่าหุ้นด้วยอสังหาริมทรัพย์
  - การชำระค่าหุ้นด้วยแรงงาน
 10. การลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 11. กำไรจากการขายหุ้นเพิ่มทุนต้องเสียภาษีหรือไม่
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน