คุณอยู่ที่นี่

ทำได้แบบนี้ลูกหนี้การค้าจ่ายเงินแน่นอน

  • รหัสคอร์ส : BIS13
  • ราคา : 1,500 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : 3 ชั่วโมง ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด

1 เป้าหมายของธุรกิจคือการเติบโต
1.1. คนรวยล้วนแต่ทำธุรกิจ
1.2. วงจรเริ่มต้นธุรกิจ
1.3. อยากโตก็ต้องขยายกิจการ

2 ยอดขายโตอาจเจ๊งได้เพราะขาดสภาพคล่อง
2.1. ยอดขายโตขึ้นก็ต้องผลิตสินค้ามากขึ้น
2.2. ผลิตมากขึ้นต้องใช้เงินมากขึ้น
2.3. แต่เก็บหนี้ได้น้อยลง
2.4. ไม่มีเงินสดเพียงพอทำให้ขาดสภาพคล่อง
2.5. จ่ายหนี้ไม่ได้ = เจ๊ง!

3 ทำไมจึงเรียกเก็บหนี้ไม่ได้
3.1. ขาดสภาพคล่อง
3.2. เอาไว้จ่ายรายจ่ายที่จำเป็นเท่านั้น

4 วิธีการโกงของลูกหนี้
4.1. หลักกฎหมายการโกงแต่ละประเภท
4.2. อะไรเป็นความผิดตาม ป.อาญา ม.349
4.3. อะไรเป็นความผิดตาม ป.อาญา ม.350
4.4. อะไรเป็นความผิดตาม พรบ.กำหนดความรับผิด ม.40
4.5. อะไรเป็นความผิดตาม พรบ.กำหนดความรับผิด ม.42

5 ความเสียหายเกิดเมื่อถูกลูกหนี้โกง
5.1. เจ้าหนี้ขาดสภาพคล่อง
5.2. เสียค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้
5.3. เสียเวลา
5.4. เสียโอกาสทางธุรกิจ
5.5. เสียความรู้สึก

6 เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ฟ้องคดีแพ่งทำไมไม่ได้ผล
6.1. ลูกหนี้ไม่กลัว
6.2. ฟ้องคดีแพ่งแต่ไม่ได้ผล
6.3. บังคับคดีไม่ได้
6.4. ฟ้องคดีล้มก็ไม่กลัว

7 วิธีการจับลูกหนี้การค้าติดคุก
7.1. วิธีการตรวจสอบ
7.2. พยานหลักฐาน
7.3. การฟ้องคดี
7.4. การเจรจา

8 ข้อดีของการฟ้องคดีอาญา
8.1. ลูกหนี้ 99% โกงเจ้าหนี้ทั้งนั้น
8.2. ฟ้องคดีอาญาไม่เสียค่าขึ้นศาล
8.3. เมื่อศาลประทับรับฟ้องลูกหนี้ต้องประกันตัว
8.4. รวดเร็วกว่าคดีแพ่ง

9 ได้เงินคืนแน่นอน
9.1. คดีอาญาขาข้างหนึ่งลูกหนี้อยู่ในคุก
9.2. ความกลัวของลูกหนี้เกิดเมื่อต้องประกันตัว
9.3. คนที่ลูกหนี้รักถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วม
9.4. จ่ายคืนหนี้ไม่หมดไม่ถอนฟ้อง

10 กรณีศึกษา

 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน