คุณอยู่ที่นี่

The Magic Chinese

 • รหัสคอร์ส : F1111
 • ราคา : 3,000 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 5 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


คอร์สภาษาจีนเพื่อการใช้งานจริง : สอนโดยอ. อลิส 

รายละเอียดคอร์ส :

 • ตอนที่ 1  การทักทาย แนะนำภาษาจีนกลาง เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน บทสนทนาฝึกการแนะนำตัว พูดทักทาย การทบทวนบทเรียน
 • ตอนที่ 2  คำศัพท์เกี่ยวกับจำนวน, รูปร่าง ฝึกการพูดออกเสียง การนับเลข รูปร่าง รูปทรงสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม บทสทนาเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข การทบทวนบทเรียน
 • ตอนที่ 3  คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว เพื่อน คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว และเพื่อน ฝึกการพูดออกเสียง บทสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อน การทบทวนบทเรียน
 • ตอนที่ 4  คำศัพท์เกี่ยวกับวันเวลา คำศัพท์เกี่ยวกับเวลาเช้า เที่ยงบ่าย เย็น วันเดือนปี บทสนทนาเกี่ยวกับเวลา การทบทวนคำศัพท์ท้ายบทเรียน
 • ตอนที่ 5  คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ ร้อนฝนหนาวใบไม้ผลิ สภาพอากาศพายุลมมรสุม ประโยคสนทนา เกี่ยวกับสภาพอากาศ ฤดูกาล
 • ตอนที่ 6  คำศัพท์เกี่ยวกับทิศทาง เปรียบเทียบ  สิ่งของ บนล่างด้านซ้ายขวาหน้าหลัง การเปรียบเทียบขนาด เล็กใหญ่ ประโยคสนทนาเกี่ยวกับตำแหน่งทิศทางและการเปรียบเทียบ
 • ตอนที่ 7  คำศัพท์เกี่ยวกับการช็อปปิ้ง เงินตรา เงินตราสกุลต่างๆ บทสนทนาเกี่ยวกับการถามราคาห้องพักโรงแรม ต่อราคาซื้อของ
 • ตอนที่ 8  คำศัพท์เกี่ยวกับ เสื้อผ้า สีสัน การแต่งกาย  เครื่องประดับ บทสนทนาเกี่ยวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้า
 • ตอนที่ 9  คำศัพท์เกี่ยวกับ อาหาร และผลไม้ บทสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
 • ตอนที่ 10  คำศัพท์เกี่ยวกับ เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำชนิดต่างๆ บทสนทนาเกี่ยวกับการสั่งเครื่องดื่ม การบอกรสชาติ ของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน


วิดีโอแนะนำ

 

วิดีโอทดลองเรียน