คุณอยู่ที่นี่

Beginner Step 2 Grammar ภาษาอังกฤษง่ายๆ สไตล์ อ.เบนนี่

  • รหัสคอร์ส : E1112
  • ราคา : 1,800 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : 10 ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


  • เนื้อหาเหมาะสำหรับน้องๆป. 6 ที่พอมีพื้นฐาน และม.1-ม.3 หรือม.ปลายที่ไม่เก่ง เนื้อหาประกอบด้วย part of speech,noun, pronoun, adjective , adverb, verb, tense เบื้องต้น และ vocabulary  

Course Outline Beginner Step 2

ตอนที่ 1  Word building/word formation  , noun, verb, adjective & adverb

ตอนที่ 2  exercise : word formation , ตำแหน่งคำนาม(noun) ในประโยค , ตำแหน่งคุณศัพท์(adjective)

            ในประโยค , กลอนprefixes

ตอนที่ 3  ตำแหน่งกริยา(verb) ในประโยค , ตำแหน่งวิเศษณ์ (adverb) ในประโยค , prefixes  

ตอนที่ 4  non-finite verbs กริยาไม่แท้ , gerund , prefixes

ตอนที่ 5  infinitive without to , vocabulary

ตอนที่ 6  infinitive with to , vocabulary

ตอนที่ 7  special verbs of feeling , prefixes for direction

ตอนที่ 8  prefixes for time , finding topics and main idea

ตอนที่ 9  finding titles , exercise : prefixes

ตอนที่ 10  phrasal verbs , infinitive with to 

 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

 

ผู้สอน


อาจารย์ เบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช (เบนนี่)

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ที่มีสไตล์การสอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เจ้าของสถาบัน A'BENNY
ประสบการณ์การสอน 20 ปี  กับหลักสูตร Turbo Course, Intensive English, Admission I&II, GAT, Vocabulary & Reading
Master Grammar, Fundamental, Basic Grammar & Vocabulary