คุณอยู่ที่นี่

หลักสูตร The Magic English1

 • รหัสคอร์ส : E2211
 • ราคา : 3,000 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


หลักสูตร The Magic English คอร์สนี้เหมาะสำหรับ 

คนทีเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะแล้วแต่ยังฟังไม่ออก ฟังไม่ทัน พูดไม่ได้ไม่กล้าพูด กลัวพูดผิด กว่าจะพูดได้ต้องเรียบเรียงประโยคอยู่นาน ไม่มั่นใจในการพูด เสียงไม่สวย สำเนียงไม่เพราะ นึกคำศัพท์ไม่ออก หรือบางครั้งรู้ ศัพท์ทุกตัวแต่แปลไม่ได้แปลแล้วตัวเองก็งงคนอื่นก็งง
คนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษน้อย ไม่รู้ คำศัพท์ ไม่รู้ จะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษอย่างไร
คนที่มีความตั้งใจจริงและเห็นว่าภาษาอังกฤษส่งผลให้ชีวิตก้าวหน้า

สิ่งที่จะได้รับในหลักสูตร The Magic English 

 • คุณจะฟังภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นภายใน 3 วัน
 • คุณจะพูดภาษาอังกฤษแบบสำเนียงฮอลลีวูดได้
 • คุณจะได้เทคนิคที่ง่ายแสนง่าย สามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้จริง
 • คุณจะเป็นคนใหม่ บุคลิกใหม่ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
   

เนื้อหาหลักของ หลักสูตร The Magic English 

เนื้อหาที่1

 • จิตวิทยาในการแก้ไขความกลัวและขาดความมั่นใจ  
 • ความคิดติดกรอบจากจิตใต้สำนึกทำให้เรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ผล 
 • เคล็ดลับการออกเสียงภาษาอังกฤษง่ายๆแบบเจ้าของภาษา  

(เพื่อให้ได้ประสิทธิผล หลังจากเรียนครบจำนวน 3 หัวข้อ ให้ทบทวนการเรียนอีกครั้ง) 
 

เนื้อหาที่2

 • เคล็ดลับการฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษา เข้าใจได้ง่ายๆ  
 • เทคนิคการสื่อสารที่เราคิด และเทคนิคการคิดเป็นภาษาอังกฤษ Communication Skill 
 • เทคนิคการใช้ภาษากายช่วยในการสื่อสาร Body Language 

(เพื่อให้ได้ประสิทธิผล หลังจากเรียนครบจำนวน 3 หัวข้อ ให้ทบทวนการเรียนอีกครั้ง) 
 

เนื้อหาที่3

 • การแสดงความรู้สึกผ่านทางน้ำเสียง Tone of Voice 
 • การบริหารภาวะอารมณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติ 
 • หลักการอ่านวิเคราะห์ ทำให้เข้าถึงประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิผล 
 • เทคนิคการแปลแบบเห็นภาพ การคิดเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

(เพื่อให้ได้ประสิทธิผล หลังจากเรียนครบจำนวน 3 หัวข้อ ให้ทบทวนการเรียนอีกครั้ง) 

 

 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน


วิดีโอแนะนำ

 

วิดีโอทดลองเรียน

 

 

ผู้สอน


ดร.ขวัญนภา ชูแสง

เจ้าของลิขสิทธ์การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยสระภาษาไทย เพิ่มพูนศักยภาพ การฟัง การพูดภาษาอังกฤษได้ ภายใน 1
ผู้เชี่ยวชาญ การใช้ศาสตร์ NLP (Nuero Linguistic Program and Brain Base Coaching )