คุณอยู่ที่นี่

ภาษาเวียดนาม - Vietnamese

 • รหัสคอร์ส : V001
 • ราคา : 4,000 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 17 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


ชื่อคอร์ส : ภาษาเวียดนาม - Vietnamese

 

รายละเอียดเนื้อหา

 • การทักทาย
 • สัญชาติ-ภาษา
 • การนับเลข
 • เวลา
 • วัน เดือน ปี
 • ห้องเรียนเรา
 • กิจวัตรประจำวัน
 • ครอบครัว
 • อาชีพ
 • สิ่งของ
 • สี
 • การซื้อขาย
 • อาหารการกิน
 • การเดินทาง
 • โทรศัพท์
 • ความรู้สึก
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน


วิดีโอแนะนำ

 

 

ผู้สอน


Le Thi Viet Ha

อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม เป็นอาจารย์ประจำสาขาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Lecturer at German Section, Department of Western Languagues, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand (teaching German and Vietnamese for Thai students in frame of the exchange program with German Department of Hanoi University)