คุณอยู่ที่นี่

ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

 • รหัสคอร์ส : T21351
 • ราคา : 4,000 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 10 ชม. ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา 

รายละเอียดเนื้อหา

 • พื้นฐานเคมี และสารรอบตัว ,การแยกสาร
 • การแยกสาร,การเปลี่ยนของสาร และน้ำเพื่อชีวิต
 • การเปลี่ยนของสาร และน้ำเพื่อชีวิต
 • ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
 • ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
 • ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์
 • สารละลาย กรดเบส
 • สารละลาย กรดเบส
 • อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี
 • อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน